Coğrafiya İnstitutunun əsərləri, 6-cı cild

1956

 “İqlimşünaslıq məsələləri” I buraxılış, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020