Coğrafiya İnstitutunun əsərləri, 7-ci cild,

1957

“İqlimşünaslıq məsələləri” I buraxılış, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020