Coğrafiya İnstitutunun əsərləri 1-ci cild

1948

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı.