AZƏRBAYCAN COĞRAFİYA ELMİNİN İNKİŞAFINDA AKADEMİK B.Ə.BUDAQOVUN ROLU


Flora MəmmədovA

Monoqrafiyada akademik B.Ə.Budaqovun elmi yaradıcılığının əsas istiqamətlərini (geomorfologiya, landşaftşünaslıq, qlasiologiya, neotektonika, toponimika, ekologiya) geniş təhlil etmiş, onun Azərbaycan elm və təhsilinin inkişafındakı rolunu ilk dəfə kompleks şəkildə araşdıraraq sistemləşdirmişdir.

Kitab Yer elmləri sahəsində çalışan mütəxəssislər, tədqiqatçılar, universitetlərin müvafiq fakültələrinin müəllim və tələbələri, ümumiyyətlə, elm tarixi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bakı, 2018

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020