ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA ƏHALİNİN MƏSKUNLAŞMASI VƏ DEMOQRAFİK İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ


Z.N.Eminov, N.H.Əyyubov, Q.M.Səmədov, R.N.Kərimov, M.O.Sadıqov

Oxuculara təqdim olunan monoqrafiyada Azərbaycanın şimal-qərb regionunda əhalinin məskunlaşmasına təsir göstərən təbii-coğrafi və sosial-iqtisadi amillər, onun nizamlanması istiqamətləri təhlil olunur. Kitab əhali coğrafiyası, demoqrafiya, iqtisadi coğrafiya ilə məşğul olan elmi işçilər, ali məktəblərin tələbələri (bakalavrlar və magistrlər), regional planlaşdırma ilə məşğul olan mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bakı,  2016.