ÜMUMİ TORPAQŞÜNASLIQ VƏ TORPAQ COĞRAFİYASI

2014
İ.Ə.Quliyev

Bir dərs vəsaiti kimi əvvəlkilərdən məzmun və struktur baxımından fərqlənən kitabda torpaqşünaslığın əsasları və torpaqların coğrafi yayılması, torpaqların şaquli qurşaqlıq üzrə paylanması, Azərbaycanın və dünyanın ərazi cəhətdən iri ölkələrinin torpaq örtüyü haqqında məlumatlar, torpaqşünaslığa dair terminlərin izahlı lüğəti verilmişdir.  Kitabdan ali məktəb tələbələri, kənd təsərrüfatında çalışan mütəxəssislər, geniş oxucu kütləsi istifadə edə bilər.

Bakı, 2014, 240 s.