İnsan və Ətraf mühit münasibətləri


ACC və Cİ-nin əsərləri - XX cild

Akademik Ramiz Məmmədovun baş redaktorluğu ilə nəşr olunan kitab “İnsan və Ətraf mühit münasibətləri” başlığı ilə görkəmli coğrafiyaşünas alim, akademik H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş konfransın materillarından ibarətdir. Konfransda Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun ekoloji vəziyyəti, torpaqlardan daha səmərəli istifadə edilməsi, təsərrüfatın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin elmi əsaslarının təhlili aparılmış, iqtisadi rayonun davamlı inkişafının perspektiv yolları müzakirə edilmişdir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020