Coğrafiya İnstitutunun əsərləri 2-ci cild

1953
Redaktorlar: Ə.Mədətzadə, A.Antonov

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı.