Qlobal dəyişkənliklər şəraitində geosistemlərin təbii ehtiyat potensialının qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadəsi - XVIII cild

2013
Baş redaktor: Akademik Məmmədov R.M.

    Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, Azərbaycan MEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin  əsərləri

    Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin 90 illik yubileyi münasibəti ilə təşkil edilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materiallarında qlobal dəyişikliklər şəraitində geosistemlərin təbii ehtiyat potensialının coğrafi problemlərinin tədqiqinə dair ən yeni elmi nəticələri əks etdirən məqalələr toplanmışdır. Əsər elmi işçılər, mütəxəssislər, müəllimlər, magistr və bakalavrlar, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bakı-2013, "Avropa" nəşriyyatı, 435 səh.

İSBN 978-9952-8032-8-6