Müasir geosistemlərin regional – coğrafi problemləri XVII cild

2012
Baş redaktor: akademik Məmmədov R.M.

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, Azərbaycan MEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 

   ACC əsərlərinin növbəti XVII cildində müasir geosistemlərin formalaşmasının, inkişafının və struktur ərazi təşkilinin regional coğrafi problemlərinin öyrənilməsinə dair ən yeni elmi nəticələri əks etdırən məqalələr toplanmışdır. Əsər elmi işçilər, mütəxəsislər, müəllimlər, magistr və bakalavrlar, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 Müasir geosistemlərin regional-coğrafi problemləri. “Avropa” nəşriyyatı. Bakı-2012, 528 səh.

 İSBN 978-9952-8032-8-5

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022