"COĞRAFİYA” (Məlumat kitabı) II hissə. Materiklər və ölkələr. Türk dünyası ölkələri. Bakı, 2000. 263 səh.

2000
Müəllif - Eminov Z.N.

Regional coğrafiyaya həsr edilmiş ikinci kitabda “Materiklər vəölkələrin coğrafiyası“, “Türk dünyasının coğrafiyası“əsas bölmələrdir. Burada materiklər və onların iri regionlarının coğrafi səciyyəsi haqqında danışılır. Bəziiri dövlətlər haqqında geniş məlumatlar verilir. Dünyanın müxtəlif regionlarında ölkələrin birləşməsi nəticəsində yaradılmış beynəlxalq təşkilatlar sadalanır.

“Türk dünyasının coğrafiyası“ bölməsində türk dünyasına daxil olan xalqlar, onların sayı, yaşadığıölkələr və məskunlaşdığıərazilərin coğrafiyası haqqında geniş mə’lumat verilir. Sonra bura daxil olan müstəqil dövlətlər və ayrı-ayrıölkələrin ərazisində  yerləşən milli qurumların coğrafiyası təhlil edilir. Əhalinin sayı və təsərrüfat göstəriciləriüzrə mə’lumatlar 1996-cıilin, bə’zi mə’lumatlar isə 1989-1996-cıillərin materiallarına əsaslanır. Bölmədə SSRİ-nin parçalanmasından sonra siyasi xəritədə yaranmış dövlətlərdə baş vermiş dəyişikliklər verilir. Rusiyanın tərkibində olan milli qurumların adlarının dəyişilməsi vaxtlarıüzrə mə’lumatlar məhdud olduğuna görə dəqiq göstərilmir. Lakin qeyd edək ki, bu proseslər 90-cıillərin əvvəllərində getmişdir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021