"COĞRAFİYA" (Məlumat kitabı) İ hissə. Ümumi fiziki və iqtisadi coğrafiya. Bakı, 2000,395 səh.

2000
Müəllif - Eminov Z.N.

“Coğrafiya“üzrə məlumat kitabının birinci hissəsi “Ümumi fiziki və iqtisadi coğrafiyaya” həsr edilmişdir. Burada fiziki coğrafiyanın inkişaf mərhələləri, bu sahədə çalışmış alimlərin gördüyü işlər, ən mühüm səyyahlar haqqında məlumatlar verilir.

 Birinci kitabda plan və xəritə, Günəş sistemi və Yer, litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer əsas bölmələrdir. Onun ikinci hissəsində iqtisadi coğrafi proseslər və hadisələr, siyasi xəritə, əhali, təbii ehtiyatlar, sənaye və kənd təsərrüfatı nəqliyyat sahəri öyrənilir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021