08 Aprel 2020, Çərşənbə axşamı
Müəlliflər – Mehrəliyev E.Q., Əyyubov N.H., Sadıqov M.O.


AZƏRBAYCAN SSR-də ƏHALININ MƏSKUNLAŞMASI MƏSƏLƏLƏRI

Əsərdə vertikal zonallıq və meyl bucağından asılılıq nöqteyi-nəzərindən  məskunlaşmanın həyata keçirilməsi üçün resurslar imkanlığı aşkara çıxarılır, məskunlaşmanın inkişafı və müasir vəziyyətinin tarixi mərhələlərinin təhlili, respublikanın müxtəlif  şəraiti üçün geodemoqrafik vəziyyəti haqqında məlumat verilir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020