Qobustan: geomorfoloji şərait və resurslar

2023
c.e.d., dosent Stara Tarixazər, c.ü..f.d., dosent Elina Kərinmova, c.ü.f.d. mərhum Qalib Kərimov

CİS texnologiyalarından istifadə etməklə, Qobustan relyefini təhlil edən müəlliflər onun xarakteristikası və əsas özəlliyni rekreasiya baxımından qiymətləndiriblər. Ərazinin rayonlaşdırılması həyata keçirib, rekreasiya və turizm infrastrukturunun formalaşdırılması üçün xüsusilə sərfəli olan zonalar qeyd edilib.
Uyğun sahələrin mütəxəssisləri, universitet müəllimləri, doktorant, magistr və bakalavr təhsili alan tələbələr üçün nəzərdə tutulan kitab Qobustan ərazisində turizmin formalaşdırılması üçün investisiya layihələrinin təşkilində istifadə oluna bilər.