"Şirvan düzü aqrolandşaftlarının geokimyəvi xüsusiyyətləri və landşaft-ekoloji qiymətləndirilməsi”

2022
Müəllif: Aqil İsayev

Əsərdə Şirvan düzündəki təbii landşaftların antropogen transformasiyası, ərazinin mövcud geokimyəvi şəraitinin canlı orqanizmlərə, o cümlədən, insanların sağlamlığına təsiri araşdırılıb, tədqiq olunan ərazilərin ekoloji-geokimyəvi və tibbi-geokimyəvi xüsusiyyətləri geniş şəkildə şərh edilib.

Kitab coğrafiya, ekologiya, geokimya, tibbi coğrafiya, landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması ilə məşğul olan mütəxəssislər, ali məktəb müəllimləri və coğrafiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün gərəklidir.