COĞRAFİYA İNSTİTUTU - 70

2015
R.M.Məmmədov

 

AMEA Coğrafiya İnstututunda 70 il ərzində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin əks olunduğu kitabda İnstitututun inkişaf tarixi, coğrafiyanın  ayrı-ayrı sahələri: landşaftşünaslıq, geomorfologiya, paleocoğrafiya, iqlimşünaslıq, hidrologiya,  torpaq coğrafiyası, ekocoğrafiya, iqtisadi və sosial coğrafiya, Xəzər dənizinin coğrafi problemləri, kartoqrafiya və b. üzrə aparılan elmi axtarışların geniş təhlili verilmişdir. Kitab coğrafiya elmi ilə maraqlanan mütəxəssislər, ali məktəblərin müəllim və tələbələri, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.