Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri

2013
Abil Haqverdiyev

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023