Coğ­ra­fi­ya və təbii resurslar

2015
Coğ­ra­fi­ya və təbii resurslar

2015-ci il, aprelin 8-də Azərbaycan Coğ­rafiya Cə­miy­yəti və AMEA akademik H.Ə.Əli­yev adına Coğ­rafiya İns­­ti­tutunun birgə təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə  “Coğ­ra­fi­ya və təbii resurslar” elmi-metodiki  jurnalı çapdan çıxıb.