Mastering Spatial Data Analysis Inside the GIS Setting (dərslik)

2021
Elmi redaktoru: Akademik Ramiz Məmmədov

AMEA akademik H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru, akademik Ramiz Məmmədovun elmi redaktorluğu ilə “Mastering Spatial Data Analysis Inside the GIS Setting"  (CİS parametrlərində məkan məlumatları təhlilinin mənimsənilməsi) adlı dərs vəsaiti çap edilib.

Avstraliyalı professor Əliəkbər Rəsuli, akademik Qərib Məmmədov və dosent  Mətanət Əsgərovanın həmmüəllif olduqları  “Məkan məlumatlarının təhlili” fənninin tədrisi üçün tövsiyə olunan kitab  bu fənn üzrə Azərbaycanda ilk dərs vəsaitidir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023