Azərbaycan hidrometeorologiyası və ətraf mühit

2021
Elmi-praktiki konfransın materialları

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin “Azərbaycan hidrometeorologiyası və ətraf mühit” mövzusunda birgə keçirdikləri  elmi-praktiki S.Rüstəmovun yubileyinə həsr olunmuş konfrans materiallari çap edilib. Kitabda alim və mütəxəssislərin coğrafiya elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi Saleh Hacı oğlu Rüstəmovun 110 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransda Azərbaycanın müasir su problemlərinə aid məruzələri yer alıb.