Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası iqtisadi, sosial və siyasi)

2013

Oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası “  kitabının ikinci cildi  ölkənin müasir iqtisadi-coğrafi problemlərini, onun  həlli yollarını  işıqlandıran geniş həcmli və konstruktiv xarakter daşıyan elmi əsərdir. Kitab coğrafiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr, müəllimlər, alim və mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 Bakı - 2013  II cild

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023