Xəzər dənizinin hidrometeoroloji atlası. (Bakı, Nafta –Press, 2014, 300 səh.)

2014
Müəllif - R.M.Məmmədov

 “Xəzər dənizinin hidrometeoroloji atlası”  kartoqrafik əsər kimi, dəniz haqqında çoxaspektli informasiyanın və müasir biliklərin sistemləşdirilmiş formasıdır. 

Şərti olaraq yeddi hissəyə bölünən atlas məzmununa, yeni tədqiqatların nəticələrinin istifadəsinə, xəritə tərtibatında compüter texnologiyasının tətbiqinə, dizayna görə fərqlənir və böyük elmi-praktiki əhəmiyyətə malikdir.