Cənubi Qafqaz ölkələrində pilotlu landşaft planlaşdırılması


Müəlliflər – R.M.Məmmədov və başqaları

Kitab mərkəzi və yerli idarəetmə orqanlarının vəzifəli şəxsləri, ekoloqlar, coğrafiyaşünaslar və tələbələr, ekonomik və sosial siyasətin inkişafı, ətraf mühitin mühafizəsi siyasəti və eləcə də landşaft planlaşdırılması üzrə mütəxəssislər  üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2019