Səbinə Yusifovanın dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək 07.12.2018

Dekabrın 7-də  AMEA ak. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu  Dissertasiya Şurasının  növbəti iclasında Səbinə Nizami qızı Yusifovanın c.ü.f.d.  elmi dərəcəsi almaq üçün "Landşaft planlaşdırılması  üsulu ilə Xızı inzibati rayonunun təbii və sosial-iqtisadi şəraitinin qiymətləndirilməsi" mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024