İlham Mərdanovun dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək 21.11.2018

Noyabrın 23-ü,  saat 14.00-da  Coğrafiya institutu Dissertasiya Şurasının növbəti iclasında   İlham İldırım oğlu Mərdanovun  5408.01 “Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası” ixtisası üzrə c.ü.f.d.  elmi dərəcəsi almaq üçün "Böyük Qafqazın yüksək dağlıq landşaft-torpaq komplekslərində ekzodinamik proseslərin təsirinin geosistem təhlili" mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilib

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024