Bolqarıstanlı alimin məruzəsi dinlənəcək. 25.09.2018

AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi Şurasının sentaybr ayının 27-də  Доц., к.г.н. Мариан Върбанов “Состояние и проблемы окружающей среды горы Пирин в Болгарии” (Национальный Институт Геофизики, Геодезии и Географии при Болгарской Академии Наук - департамент "Географии") mövzusunda məruzəsi dinlənəcək. 

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024