Elmi seminarda Böyük Qafqazın cənub yamacının landşaft-ekoloji potensialının qiymətləndirilməsi” mövzusunda və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin 2017-ci il üçün hesabatı dinlənəcək. 23.11.2018

AMEA Coğrafiya İnstitutunun elmi seminarının mart ayının 28-də  keçiriləcək iclasında  Məmmədova Cahan Sirac qızının “Böyük Qafqazın cənub yamacının landşaft-ekoloji potensialının qiymətləndirilməsi” mövzusunda məruzəsi  və  İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin 2017-ci il üçün hesabatı dinlənəcək. 

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024