Elmi Şuranın növbəti iclası keçiriləcək 11.03.2024

14 mart saat 1100 -da Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun növbəti Elmi Seminarı keçiriləcək.  

 

Gündəlik məsələlər: 

  1. “Azərbaycanın iqlimi: havanın temperatur rejimi” adlı monoqrafiyanın çapa təqdim edilməsi haqqında. Məruzəçi: c.ü.f.d. Camal Hüseynov
  2. Cari il ərzində görkəmli coğrafiyaçıların yubileylərinin keçirilməsi haqqında
  3. Müxtəlif məsələlər.