Həmkarlar Təşkilatının hesabat-seçki iclası keçiriləcək 30.01.2024

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatının 2017-2023-cü illər üzrə hesabat-seçki iclası 9 fevral saat 11:00-da keçiriləcəkdir.

Gündəlik məsələlər:

1.İnstitut  HT-nın illik hesabatı – məruzəçi HT-nın sədri A.Haqverdiyev.

2.HT-nın yeni heyətinin seçkisi 

3.Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Həmkarlar İttifaqının Konfransına nümayəndələrin (2 nəfər) seçilməsi.

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024