2023-cü il üçün şöbələrin elmi-təşkilatı hesabatları keçiriləcək 30.10.2023

AR ETN akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu şöbələrinin

2023-cü il üçün elmi-təşkilatı hesabatlarının 

C Ə D V Ə L İ

Tarix

Hesabat təqdim edən şöbənin adı

23.11.2023

Saat 1100

“Coğrafi fikir tarixi və toponimika” şöbəsi

“Geoinformatika və kartoqrafiya” şöbəsi

24.11.2023

Saat 1100

“Paleocoğrafiya” şöbəsi

“Geomorfologiya və təbii risklər” şöbəsi 

27.11.2023

Saat 1100

“Pirqulu coğrafi tədqiqatlar” stasionarı

“Landşaftşünaslıq  və landşaft planlaşdırılması” şöbəsi

Təhsil şöbəsi

28.11.2023

Saat 1100

“Azərbaycanın iqtisadi və siyasi  coğrafiyası” şöbəsi

“Turizm və rekreasiya coğrafiyası” şöbəsi

“İqlim və  aqroiqlimşünaslıq” şöbəsi

29.11.2023

Saat 1100

“Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları” şöbəsi

30.11.2023

Saat 1100

“Xəzər dənizi problemləri” istiqaməti

04.12.2023

Saat 1100

 “Demoqrafiya və əhali coğrafiyası” şöbəsi

“Tibbi coğrafiya” şöbəsi

06.12.2023

Saat 1100

“Ekocoğrafiya” şöbəsi

“Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarının coğrafiyası”  şöbəsi

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

                              Baş direktor v.i.e.                          c.e.d. Zakir Eminov