Lalə Hüseynovanın dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək 15.05.2023

2023-cü il 19 aprel saat 14:00-da Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu "Azərbaycanın torpaq ehtiyatları coğrafiyası" şöbəsinin iclasında Lalə İsmayıl qızı Hüseynovanın   fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Xəzərsahili torpaqların transformasiyası və onların mənimsənilməsi perspektivlərinin tədqiqi (Şabran-Xızı arası torpaqların timsalında) mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.