Belarusiyada “Regionların davamlı inkişafinın coğrafi aspektləri” adlı konfrans keçiriləcək 23.03.2023

V BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS

“REGİONLARIN DAVAMLI İNKİŞAFININ COĞRAFİ ASPEKTLƏRİ”

25-26 may 2023-cü il  Belarus Respublikasının Qomel şəhərində "Regionların davamlı inkişafının coğrafi aspektləri"  adlı konfrans keçiriləcək.

QEYDİYYAT FORMASI - hər bir iştirakçı üçün məcburidir

  • Doldurulmuş qeydiyyat formasını 21 aprel 2023-cü il tarixinədək təqdim edin;
  • Materiallar elektron formada 2 may 2023-cü il tarixinədək təşkilat komitəsinin ünvanına göndərilməlidir;
  • 15 may 2021-ci il tarixinədək konfransın iş proqramının paylanması;
  • Təşkilat komitəsinin ünvanı və telefon nömrələri:
  • Belarus Respublikası, 2460128 Gomel, st. Sovet, 104, otaq. 4-1.
  • EE “GSU onları. F. Skorina”, Geologiya və Coğrafiya Fakültəsi, Geologiya və Coğrafiya Bölməsi.
  • +375232510031 - Geologiya və coğrafiya şöbəsi.
  • +375293312401 - Flerko Tatyana Qriqoryevna
  • +375293777603 - Tomash Marina Sergeevna

Qeydiyyatda aşağıdan göstərilən linkə dail olaraq online formanı doldura bilərsiniz.

https://docs.google.com

Məlumatları aşağıda göstərilən PDF-dən əldə edə bilərsiniz.

ИНФ. ПИСЬМО КОНФЕРЕНЦИЯ (Гомель 2023 год)_2.pdf

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024