Sevil Quliyevanın dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək 20.12.2022

2022-ci il 13 dekabr saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında Dissertasiya Şurasının iclasında Sevil Yunis qızı Quliyeva  55408.01 – Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası ixtisasında  coğrafiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi аlmaq üçün  “Azərbaycanin müasir təbii landşaft  geokompleksləri və onlarin landşaft ekoloji qiymətləndirilməsi”  mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023