2022-ci il üçün şöbələrin elmi-təşkilatı hesabatlarının cədvəli 12.11.2022

AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu şöbələrinin

2022-ci il üçün elmi-təşkilatı hesabatlarının cədvəli

Tarix

Hesabat təqdim edən şöbənin adı

15.11.2021

Saat 1100

“Demoqrafiya və əhali coğrafiyası” və “Tibbi coğrafiya” şöbələri 

“Pirqulu coğrafi tədqiqatlar” stasionarı

15.11.2021

Saat 1400

“Coğrafi fikir tarixi və toponimika” 

 “Geoinformatika və kartoqrafiya” şöbələri

17.11.2021

Saat 1100

“Azərbaycanın iqtisadi və siyasi  coğrafiyası” şöbəsi 

“Turizm və rekreasiya coğrafiyası” şöbəsi

21.11.2021

Saat 1100

 “Paleocoğrafiya” şöbəsi 

“Geomorfologiya və təbii risklər” şöbəsi

22.11.2021

Saat 1100

“Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarının coğrafiyası”  şöbəsi 

“Ekocoğrafiya” şöbəsi

24.11.2021

Saat 1100

“Landşaftşünaslıq  və landşaft planlaşdırılması” şöbəsi 

Təhsil şöbəsi

28.11.2021

Saat 1100

“İqlim və  aqroiqlimşünaslıq” şöbəsi 

“Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları” şöbəsi

29.11.2021

Saat 1100

“Xəzər dənizi problemləri” istiqaməti 

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023