Nəzər Eldarovun dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək 28.09.2022

2022-ci il  30  sentyabr  saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında Dissertasiya Şurasının iclasında  Nəzər Şəfa oğlu Eldarovun 5408.01 – Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası ixtisasında coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı dağ-meşə landşaftlarının geoekoloji vəziyyətinin CİS texnologiyaları əsasında qiymətləndirilməsi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022