N.K.Kərəmovun fəaliyyəti haqqınıda elmi praktik konfrans keçiriləcəkdir. 10.06.2022

2022-ci il 13 iyun AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti və Şamaxı rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Şamaxı şəhərində “Azərbaycanda landşaft tədqiqatlarının inkişafında və coğrafiyaçı səyyahların öyrənilməsində N.K.Kərəmovun rolu” mövzusunda elmi praktik konfrans keçiriləcəkdir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023