Məsud Gülalı oğlu Alməmmədlinin dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir. 12.12.2021

2022-ci il 29 yanvar 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında Dissertasiya Şurasının İxtisaslaşdırılmış Elmi seminarında Məsud Gülalı oğlu Alməmmədlinin 5409.01  “Geomorfologiya” ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Talış dağlıq sistemində relyefin mühit əmələgətirici amillərinin ekogeomorfoloji şəraitə təsirinin tədqiqi" mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi  keçiriləcəkdir.