Sevil Yunis qızı Quliyevanın dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək. 13.06.2022

2022-ci il 16 iyun saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında  Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırlması şöbəsinin iclasında Sevil Yunis qızı Quliyevanın  coğrafiya elmləri doktoru elmi adı alması üçün təqdim etdiyi “Cовременные естественные ландшафтные геокомплексы азербайджана и их ландшафтно -экологическaя оценка”  (“Azərbaycanin müasir təbii landşaft  geokompleksləri və onlarin landşaft ekoloji qiymətləndirilməsi”)  mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022