Rəna Yusif qızı Əhmədovanın 15.06.2022

2022-ci il 17 iyun saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında "Xəzər dənizinin monitorinqi” şöbəsinin elmi  iclasında Rəna Yusif qızı Əhmədovanın 2508.01 - "Geoekologiya” ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyasında neft ləkələrinin zaman və məkan paylanması”  mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022