Ceyhun Qasımovun dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək. 20.06.2022

2022-ci il 23 iyun saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında Dissertasiya şurasının iclasındaCeyhun Yaşar oğlu Qasımov  5409.01 – Geomorfologiya  ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Kür-Araz ovaliği və ətraf ərazilərin ekogeomorfoloji şəraitinə təbii və antropogen amillərin təsirinin aerokosmik üsullarla tədqiqi”mövzusunda yazdığı dissertasiya işini müdafiəsi keçiriləcək.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023