Eldar Muradlının dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək 28.06.2022

2022-ci il  30  iyun  saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında Dissertasiya şurasının iclasında  Eldar Vidadi oğluMuradl   5409.01 – Geomorfologiya ixtisasında  ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Eopleystosen və pleystosendə Azərbaycanın iqlimi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işini müdafiəsi keçiriləcək.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022