Nəzər Eldarovun dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək. 22.04.2022

2022-ci il 28 aprel saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında, Dissertasiya şurasının Elmi seminarında 5408.01-“Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya,torpaq coğrafiyası,landşaftların geofizikası və geokimyası” ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Nəzər Şəfa oğlu Eldarovun “ Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı dağ-meşə landşaftlarının geoekoloji vəziyyətinin CİS texnologiyaları əsasında qiymətləndirilməsi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin  müzakirəsi keçiriləcək.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022