Məsud Alməmmədli dissertasiya işini müdafiəsi keçiriləcək. 15.05.2022

2022-ci il 19 may saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya şurasının iclasında Məsud Gülalı oğlu Alməmmədli 5409.01  “Geomorfologiya” ixtisası üzrə coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "Talış dağlıq sistemində relyefin mühit əmələgətirici amillərinin ekogeomorfoloji şəraitə təsirinin tədqiqi" mövzusunda dissertasiya işini müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022