Mina Bağırovanın dissertasiya işinin müzakirəs keçiriləcək. 23.05.2022

2022-ci il 26 may saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Turizm, iqtisadi cografiya, əhali və tibbi coğrafiya şöbələrinin birləşmiş elmi iclasında Mina  Bağırovanın 5403.01 İnsan coğrafiyası ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Lənkəran təbii vilayətində demoqrafik inkişafın tənzimlənməsinin iqtisadi-coğrafi aspektləri” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.

 

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023