Vüqar Bəndəliyevin dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir. 25.01.2022

2022-ci il 29 yanvar 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında AMEA akademik H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu  Dissertasiya şurasının iclasında Bəndəliyev Vüqar  Nurəddin oğlu  5401.01 “İqtisadi coğrafiya” ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Dağlıq Şirvanın mikrotoponimlərinin  tədqiqi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.