Elnarə İsmayılova dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir 09.02.2022

2022-ci il 11 fevral saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında  AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya şurasının iclasında  Elnarə İsmayılova 5402.01 “Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası” ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  “Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi  rayonunda turizm-rekreasiya ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.