Ceyhun Qasımovun dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir. 20.02.2022

2022-ci il 12 aprel saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında Coğrafiya institutu Dissertasiya Şurasının İxtisaslaşdırılmış Elmi seminarında Ceyhun Yaşar oğlu Qasımovun 5409.01 - Geomorfologiya ixtisası üzrə c.ü.f.d.  elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi  Kür-Araz ovalığı və ətraf ərazilərin ckogcomorfoloji şəraitinə təbii və antropogen amillərin təsirinin aerokosmik Üsullarla tədqiqi" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.