Rövşən Ramazanov dissertasiya işini müdafiə edib 28.03.2022

2022-ci il 28 mart saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında Coğrafiya İnstitutu  Dissertasiya şurasının iclasında Rövşən Həsən oğlu Ramazanov  5411.01 - meteorologiya ixtisasında coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Regional iqlim dəyişmələrinin ekoloji sistemlərə və yaşayiş mühitinə təsirinin qiymətləndirilməsi” (Kiçik Qafqazin şimal-şərq yamaci nümunəsində) mövzusunda yazdığı dissertasiya işini müdafiə edəcəkdir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022