Sara Bağırlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir 28.03.2022

2022-ci il 12 aprel saat 14:00-da Cİ-nin konfrans zalında AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya şurasının iclasında  Sara Hikmət qızı Bağırlı 5402.01 “Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası” ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  “Azərbaycan Respublikasında müalicə-turizm mərkəzlərinin inkişaf etdirilməsinin iqtisadi-coğrafi aspektləri” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022