Elmi seminarda ekoloji vəziyyətə dair məruzə dinləniləcək 11.04.2022

AMEA ak. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun 13 aprelsaat 11.00-da keçiriləcək Elmi Seminarında aq.ü.f.d., dos. Ənvər Əliyev “Sumqayıt şəhəri və ona bitişik ərazilərin ekoloji vəziyyətinə antropogen amillərin təsirinin tədqiqi” mövzusunda məruzə ilə çıxış edəcək

 

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022